Gmina Suchań
wypełnij ankietę online
ankieta skierowana
do mieszkańców
ankieta skierowana
do wspólnot i spółdzielni
ankieta skierowana
do przedsiębiorcówPomóż sobie i Gminie!

Prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety. Zajmie to zaledwie kilka minut, a nam pomoże poznać realne potrzeby naszej Gminy i jej mieszkańców w zakresie m.in. docieplenia budynków i instalacji odnawialnych źródeł energii.

Wystarczy kliknąć w przycisk
„Wypełnij ankietę“.
Dziękujemy!

Ankieta jest

anonimowa

i zostanie wykorzystana wyłącznie do oszacowania wielkości emisji gazów cieplarnianych i opracowania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej“ dla naszej Gminy. Dzięki niej uzyskamy ważne informacje o ilości emisji CO2, zużyciu energii oraz jej produkcji.

Ankieta dostępna jest także w wersji papierowej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Suchaniu i u Państwa Sołtysów. W przypadku wypełnienia ankiety w wersji papierowej, prosimy o jej dostarczenie do Urzędu Miejskiego w Suchaniu lub do Sołtysów.


Wykonawcą „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej“ jest firma

Prozped Consulting Piotr Rozpędek,
ul. Maksyma Gorkiego 28/6,
70-390 Szczecin,
tel.: 91 829 34 59,
mail: poczta@prozped.eu.


Pobierz ankietę w formie pdf

Strategia dla środowiskaDzięki uzyskanej dotacji, Gmina stara się o stworzenie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej“. To nie jest „papierologia“ czy „sztuka dla sztuki“ - a

bardzo ważny dokument, niezbędny do realizacji ambitnych celów ekologicznych

. Dlaczego?

JEST ON KONIECZNY do pozyskiwania finansowania inwestycji

w ramach Funduszy Unijnych oraz środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na lata 2014-2020.

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej” będzie regulować działania gminy w zakresie ochrony i poprawy jakości powietrza oraz zwiększenia liczby instalacji odnawialnych źródeł energii zgodnie z wymogami unijnymi.Co może zyskać Gmina
i mieszkańcy?Dzięki „Planowi Gospodarki Niskoemisyjnej“ Gmina i jej mieszkańcy będą mogli uzyskać dofinansowania na działania związane z niską emisją, w tym:
bezzwrotne dotacje na instalacje odnawialnych źródeł energii,
bezzwrotne dotacje na wymianę źródeł ciepła (np. piec węglowy na gazowy),
bezzwrotne dotacje na docieplenie budynków szkół, przedszkoli
innych budynków gminnych,
bezzwrotne dotacje na inne inwestycje mające na celu ograniczenie
emisji CO2 do powietrza.Razem zatroszczmy się
o klimat na naszej planecie!Można zdobyć dotację z programów:
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (www.pois.gov.pl)
Regionale Programy Operacyjne (www.rpo.wzp.pl)
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (www.prow.wzp.pl)
Programy prowadzone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

(www.nfosigw.gov.pl), w tym program PROSUMENT.
W ramach Programu PROSUMENT osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe mogą zdobyć dofinansowanie na instalację Odnawialnych Źródeł Energii. Można zdobyć do 40% dotacji na tak zwane mikroinstalacje OZE. Resztę wydatków można sfinansować pożyczką na okres do 15 lat, oprocentowaną 1% w skali roku. Dzięki programowi PROSUMENT można zakupić:
urządzenia do ogrzania domu z dotacją 20% (kotły, biomasę, pompy ciepła, kolektory słoneczne),
urządzenia do produkcji prądu elektrycznego z dotacją 40% (systemy foto- woltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, instalacje mikrokogeneracyjne (produkcja ciepła i energii elektrycznej)).
Więcej informacji na temat programu PROSUMENT można uzyskać